آوریل 8, 2023
کارت دیزا سانترال

کارت دیزا سانترال

کارت دیزا سانترال کارت دیزا سانترال، کارتی اختیاری است که به سیستم های سانترال قابلیت تلفن گویا می افزاید. دیزا یا DISA تکنولوژی است که بر […]
فروشگاه سانترال

مشاوره کارشناس