ژانویه 22, 2017
سرويس و نگهداری سانترال

سرويس و نگهداری سانترال

پشتيبانی سانترال عقد قرارداد ساليانه سرويس و نگهداري مراكز تلفن سانترال با ادارات، كارخانجات، شركتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي تعهد پيمانكار جهت انجام خدمات مورد […]
مشاهده لیست قیمت سانترال

مشاوره کارشناس