آموزش سانترال
آموزش سانترال
ژانویه 22, 2017
دوره های اموزشی سانترال
دوره های آموزشی سانترال
ژانویه 22, 2017
سرويس و نگهداری سانترال

سرويس و نگهداری سانترال

پشتيبانی سانترال

عقد قرارداد ساليانه سرويس و نگهداري مراكز تلفن سانترال با ادارات، كارخانجات، شركتها و سازمانهاي دولتي و خصوصي
تعهد پيمانكار جهت انجام خدمات مورد نظر كارفرما در اسرع وقت
بازديد هفتگي از مراكز تلفن و جلوگيري از بروز اشكال در آنها
ارائه مستندات خطوط تلفن شهري و داخلی
انجام كليه امور عيب يابي، تعميرات، وصل خطوط و برنامه ريزي مراكز تلفن سانترال
آسودگي خاطر كارفرما در هنگام بروز اشكال يا اختلال در ارتباطات تلفنی

مشاهده لیست قیمت سانترال

مشاوره کارشناس